De presó a “Presó-Museu Camí de la Llibertat”

El 15 de juliol de 2007 es va inaugurar la “Presó- Museu Camí de la Llibertat”, un espai ubicat a l’antiga presó del partit judicial de Sort i que vol mantenir viva la memòria dels episodis viscuts pels evadits que van travessar les muntanyes dels Pirineus per fugir de l’Europa ocupada pels alemanys.

El museu va néixer amb una intenció científica, divulgativa, educativa i cultural, conformant alhora un element dinamitzador pel municipi que l’acull. Per això vol atreure un públic ampli (local, estatal, internacional) interessat en aquests fets, en la mateixa història dels evadits, en els fets bèl·lics en general, o en la cultura de la pau. Aquest espai forma part de la Xarxa d’Espais de Memòria que impulsa el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya i és un punt de referència de les rutes “Perseguits i Salvats” que impulsa la Diputació de Lleida.

El projecte del museu va començar a gestar-se l’any 2001 amb la signatura d’un conveni de cooperació transfronterera dins el marc legal del Tractat de Baiona rubricat el 10 de març del 1995 entre Espanya i França per a la promoció de les zones veïnes d’ambdós països basant-se en el Conveni Marc europeu de 21 de maig del 1985. Arran d’aquest document es constituí un grup de treball com a òrgan comú amb capacitat per a estudiar qüestions d’interès mutu i formular als alcaldes de Sent Gironç (Arieja, França) i Sort proposicions de cooperació.

Com a primera acció es redactà un projecte que sota el títol de «El Camí de la Llibertat. La frontera dels Pirineus 1936-1945» cercà els ajuts de la Comunitat Europea corresponents a les iniciatives comunitàries Cultura i INTERREG-III. Paral·lelament a la presentació del projecte i un cop aquest va merèixer l’ajut del programa INTERREG-III van endegar-se tot un seguit d’actuacions que van acabar desencadenant en la creació de la “Maison du Chemin de la Liberté” a Sent Gironç i la “Presó Museu Camí de la Llibertat” a Sort. El Museu de Sent Gironç se centra a donar a conèixer la història de les evasions pel Pirineu i les xarxes que ajudaren a milers de persones a fugir del nazisme i incorporar-se a l’exèrcit aliat al nord d’Àfrica.