Recursos pedagògics

“Lo padrí James Camí de la Llibertat” és un conte publicat per L’Associació cultural Cambuleta, que té com a objectiu la difusió del dialecte pallarès. El conte representa una manera d’arribar al públic infantil per promoure els valors de la pau i de la democràcia. Reprenent la història del conte s’ha editat un quadern didàctic, recomanat per a nois i noies del cicle mitjà de primària que us podeu descarregar.

Text Joan Ordi
Il·lustracions Mònica Bada
Data d’edició 1 desembre 2008

Quadern pedagògic per alumnes de primària, secundària i batxillerat